აბიტურიენტებს

მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების...

12 სექტემბერი, 2016

ბრძანება #1-52, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

ბაკალავრიატში აბიტურიენტთა მიღება და წარმოსადგენი დოკუმენტები

06 სექტემბერი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ერთიანი ეროვნული გამოცდების...

განათლების მინისტრის ბრძანება #1012

14 სექტემბერი, 2015

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში შემავალი სსიპ-შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 2015 წლის...

განათლების მინისტრის ბრძანება #1011

14 სექტემბერი, 2015

2015 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად/შემდგომ საფეხურზე...

განათლების მინისტრის ბრძანება #1010

14 სექტემბერი, 2015

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 2015 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებულ...

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

პრეზენტაცია

18 აპრილს გორის უნივერსიტეტში გაიმართა ქართულ-ოსური ლექსიკონისა და ქართულ-ოსური მოთხრობების კრებულის პრეზენტაცია.

19 აპრილი, 2017 სრულად ნახვა

სემინარი ,,ცხინვალის რეგიონი: ისტორია და პოლიტიკა.“

2017 წლის 6 აპრილს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი ,,ცხინვალის რეგიონი: ისტორია და პოლიტიკა.“ უნივერსიტეტის...

07 აპრილი, 2017 სრულად ნახვა