პუბლიცისტური წერილები

 

 1. 1917 წლის ერთი უცნობი დოკუმენტი სოფ. ტყვიავის შესახებ, გაზ. „მშვიდობა“, # 13, 2005.
 2.  XIX საუკუნის ერთი უცნობი დოკუმენტი არბოს წმინდა გიორგის შესახებ, გაზ. „მშვიდობა“, # 11, 2005.
 3. ადამიანები და ადამიანები, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 4. ამბრნი, უმბრნი, არაბნი და ინდოელნი, „მწერლის გაზეთი“, # 4, 2014.
 5. აფხაზეთიდან ჯეობარამდე, „მშვიდობა“, # 8, 2005.
 6. აღნიაანთ ქალის ამბავი, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 7. გადასახედი, „მშვიდობა“, # 11, 2005.
 8. გალობანი ნეტარებისანი, „მშვიდობა“, # 1, 2006.
 9. გორიჯვრიდან დანახული საქართველო, „ქაროზი“, # 3, 2010.
 10. დროის საზომთა გარეშე, ლელა მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, 2012.
 11. ერეკლე მეორის პოლიტიკური მოღვაწეობა და ქართულ–ოსური ურთიერთობის საკითხი, ჟურნ. „ქაროზი“, # 3, 2014.
 12. ვინ იყო მაჩაბელა? გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“ # 8, 2005
 13. ზმანება მთვარის შეშლისას, „მშვიდობა“, # 3, 2005.
 14. თეთრი სევდის ჟამს დაწერილი მონოლოგი, „მშვიდობა“, # 2, 2005.
 15. იულონ ბატონიშვილი და სამაჩაბლო, გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 7, 2002.
 16. ლევილის ცრემლი, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 17. მადლი ქართული ებრაელობისა, „მენორა“, # 10, 1999.
 18. მადრიდელი ბოდბელი, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 19. მამაი ჩვენი, „ქაროზი“, # 8, 2011.
 20. მამა–შვილის გზასავალი გორის ციხეზე, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, # 7, 2014.
 21. მაჩაბლები და 1832 წლის შეთქმულება, გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 10, 2002.
 22. მეათე სართული, „ჩვენი მწერლობა“, # 2, 2014.
 23. მეუფე ისაია, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 24. მზიანი გულის შემოქმედი, „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 8, 10, 2001.
 25. მივიწყებული მშვიდობის სადღეგრძელო, „მშვიდობა“, # 9, 2004.
 26. მოგონებები ნიკო კეცხოველზე, „გორის მოამბე“, # 5, 1998.
 27. მრწამსი მეცნიერისა, „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 6, 2005.
 28. მუდამ ცხოვრების შუაგულში, „ ლიტერატურული ცხინვალი“, # 5, 2000.
 29. მწუხრის ზარს რეკდა ახალგაზრდა მნათე, „მშვიდობა“, # 3, 2005.
 30. ნიჰილიზმი საუკუნის დასასრულს, „წიგნის სამყარო“, # 9, 1998.
 31. ოქროპირიანთ მონაგარი, „მწერლის გაზეთი“, # 4, 2014.
 32. პატარა ლიახვის ხეობის ისტორიიდან(სოფელი ქორდი) გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, #1, 5, 2001.
 33. პატარა ლიახვის ხეობის ისტორიიდან(სოფ. აწერისხევი), გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 3, 2003.
 34. პატარა ლიახვის ხეობის ისტორიიდან(სოფ. სათიხარი), გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 2, 2002.
 35. პატრიარქის სადღეგრძელო, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, # 7, 2012.
 36. პეპლების დაბრუნება, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, # 8, 2013.
 37. პროტესტანტი, „ჩვენი მწერლობა“, # 3, 2014.
 38. შეგებება, „ჩვენი უნივერსიტეტი,“# 3, 2015.
 39. ჟამი ახალი პაემანისა, „მშვიდობა“, # 10, 2004.
 40. როგორ ჰგოდებს გერის ტაძარი, “ლიტერატურული ცხინვალი“, # 7, 1999.
 41. საზღვარი, „მწერლის გაზეთი“, # 4, 2014.
 42. საშობაო წერილი მამას, „ქაროზი“, # 7, 2011.
 43. სირაქლემების ქვეყანა, „მწერლის გაზეთი“, # 4, 2004.
 44. სკოლის კედლებთან ნაფიქრი, „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 10, 2003.
 45. სოფელ დიცის ისტორიიდან, გაზ. „მშვიდობა“ # 1, 5, 2005.
 46. სოფელ ვანათის ისტორიიდან ,,მშვიდობა #2004.
 47. სულიერების სარკმელი, „მედია ნიუსი“, #1, 2003.
 48. ტელმანის ქუჩაზე, „ ჩვენი უნივერსიტეტი“, # 8, 2014.
 49. ფეოდალური მფლობელობის ერთი საკითხის დაზუსტებისათვის სამაჩაბლოში. გაზ. „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 11, 2005.
 50. ქაროზის სამყარო, ანუ წარსულით შემოსილი ქალის ამბავი, „ქაროზი“, # 4, 2011.
 51. ქსანზე დაფენილი რიჟრაჟი, „მშვიდობა“, # 7, 2004.
 52. შიდა ქართლის მცირე სათავადოები, „ლიტერატურული ცხინვალი“, # 4, 2001. 
 53. ჩვენი ქალაქის ღირსეული მემატიანე, „გორის უნივერსიტეტი“, # 7, 2009.
 54. წარსულიდან გადმოსროლილი კაცის ამბავი, „მშვიდობა“, # 11, 2005.
 55. წიწამურთან ნაფიქრი, „მშვიდობა“, # 4, 2005.
 56. ხსოვნაში გარდასახული უკვდავება, ისრაელის ქართულენოვანი გაზეთი „ალია“, # 2286, 22. 11. 01.
 57. როსტომის ეპოქა, ჟურნ. „მწვანეყვავილა“, # 3, 2015.
 58. მელოდება ქალბატონი მერი, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, # 2-3, 2016.
 59. დიცში აღმოჩენილი ასომთავრული წარწერები, "ქაროზი", #7, 2016
 60. იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტრის დაკარგული ისტორიის დაბრუნება მწერილის გაზეთი # 11; 2016