პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა

დებულება

კათედრის წევრების სია

წლიური ანგარიში

სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს პრაქტიკული სამართლის კლინიკა, რომელიც გორის საჯარო სკოლებში 2009 წლიდან ახორციელებს სკოლის მოსწავლეებისათვის პრაქტიკული სამართლის სწავლებას. კლინიკაში მოქმედი პროექტის ფარგლებში ხდება სტუდენტების შერჩევა გასაუბრების გზით, მათთვის ტრენინგების ჩატარება პრაქტიკული სამართლის სწავლების შესახებ და შემდგომ დაინტერესებულ სკოლებში უკვე მომზადებული სტუდენტების მიერ ტრენინგების ჩატარება ისეთ თემებზე, როგორიცაა: 1. სამართალი და სამართლებრივი სისტემები, 2. კონსტიტუცია და დემოკრატია, 3. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, 4. სისხლის სამართალი, 5. სამოქალაქო სამართალი, 6. არასრულწლოვანთა უფლებები, 7. კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიანი მეთოდები და 8. ანტიკორუფცია.
მიმდინარე წელს სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პრაქტიკული სამართლის კლინიკა აპირებს ჩაატაროს ტრენინგები დასახელებული თემატიკის ირგვლივ გორის მე-2, მე-3, მე-6, მე-9 და მე-10 საჯარო სკოლებში. დასახელებულ სკოლებში სულ ჩატარდება 9 ტრენინგი.
გარდა აღნიშნული პროექტისა სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პრაქტიკული სამართლის კლინიკაში მიმდინარეობს შემდეგი პროექტები:
1. ,,ნაფიც მსაჯულთა
სასამართლო“, რომელიც გათვალისწინებულია სტუდენტებისათვის. ისინი შეისწავლიან ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის, იმ ძირითადი შემადგენელი ეტაპების წარმართვის ტექნიკურ მხარეებს, როგორიცაა: 1. ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში; 2. წინა სასამართლო სხდომა; 2. მსაჯულთა შერჩევის პროცესი; 3. შესავალი სიტყვა; 4. მოწმის პირდაპირი დაკითხვა; 5. მოწმის ჯვარედინი დაკითხვა და 6. დასკვნითი სიტყვა.
2. ,,ადამიანის უფლება
ა ევროპული კონვენცია, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და საქართველო“, რომელიც გათვალისწინებულია სტუდენტებისათვის. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ტარდება ტრენინგები და ხდება იმ რეალური საქმეების ირგვლივ მსჯელობა, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშია განხილული.

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ლიტერატურულმა კაფემ უმასპინძლა ახალგაზრდა მწერალ ნათია როსტიაშვილს

გორის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ, პროფესორმა გიორგი სოსიაშვილმა ისაუბრა მწერლის შემოქმედებაზე და აღნიშნა, რომ ნათია როსტიაშვილი თანამედროვეობის ერთ-ერთი...

22 აპრილი, 2019 სრულად ნახვა

სამუშაო შეხვედრა

2019 წლის 22 აპრილს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია-ავტორიზაციის...

22 აპრილი, 2019 სრულად ნახვა