აკადემიური საბჭოს სხდომა

27 დეკემბერი,2017

27 დეკემბერს გორის უნივერსიტეტში გაიმართა აკადემიური საბჭოს სხდომა, სადაც განიხილეს განათლების მიმართულების პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურის შედეგად მიღებული დოკუმენტები, რის შემდეგაც ჩატარდა არჩევნები.
აკადემიურ საბჭოზე ასევე განხილული იყო მოდიფიცირებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.

მიმაგრებული სურათები