ასოციაცია

28 დეკემბერი,2017

ასოციაცია "ნაკვალევის" პროექტი „ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი“ დაიწყო 2017 წლის მაისში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, დიპლომატიის საკითხით დაინტერესებული, მოტივირებული ახალგაზრდები.
პროექტის პარტნიორები იყვნენ გორის მუნიციპალიტეტის მერია და გორის უნივერსიტეტი, რისთვისაც პროექტის დასასრულს უნივერსიტეტს გადაეცა მადლობის სიგელი.