დიალექტოლოგიური ექსპედიცია

06 მაისი,2019

2019 წლის 4 და 5 მაისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო და ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები იმყოფებოდნენ დიალექტოლოგიურ ექსპედიციაში და მოიარეს მდ. ლიახვის, ლეხურას და ქსნის ხეობების სოფლები: დიცი, კარბი, არბო, მერეთი, გუგუტიანთ კარი, კოშკა, ქორდი, აღაიანი, ოკამი, სამთავისი, ქვემოჭალა.
ჩაიწერეს ადგილობრივი მოსახლეობისაგან ისტორიული და ეთნოგრაფიული ყოფის მასალები, თქმულებები, ლეგენდები, ტოპონიმები, თიკუნები, მეტყველების თავისებურებები. გადაიღეს ხუროთმოძღვრული ძეგლები.
პროექტი გაგრძელდება 11 მაისის ჩათვლით და იგეგმება სოფ. დოესის, სასირეთის, კავთისხევის, თვალიდიდის, იგოეთის ამ თვალსაზრისით შესწავლა.
მასში ჩართულია 20 სტუდენტი. მოხდება მოპოვებული მასალის დამუშავება-სისტემატიზაცია, პრეზენტაცია და წიგნად გამოცემა.
პროექტის ხელმძღვანელია ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმ. პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი მარიამ კობერიძე, კოორდინატორი - ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი იოსებ ალიმბარაშვილი.
პროექტი ხორციელდება შიდა გრანტის ფარგლებში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 17 ივლისიდან საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმდინარეობს სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა