იმიტირებული სასამართლო პროცესი

23 იანვარი,2019

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის, ევროკავშირისა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მიერ ორგანიზებულ ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის ეროვნულ ჩემპიონატში, რომლის დასკვნითი ტური 2019 წლის 21 იანვარს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა.
გორის უნივერსიტეტის გუნდის წევრები ზეპირ და წერით რაუნდებში გამარჯვების საფუძველზე საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელთა 8 საუკეთესო გუნდს შორის მოხვდნენ.
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პრაქტიკული სამართლის კათედრა კვლავ გააგრძელებს თანამშრომლობას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტთან და უზრუნველყოფს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას მსგავსი შინაარსის აქტივობებში.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასთან დაკავშირებული შეხვედრა

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა

ბუნების სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტს სტუმრად ეწვივნენ გორში არსებული ამერიკის...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა