ლიტერატურული კომპოზიცია

10 ივლისი,2018

9 ივლისს, გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრის მცირე სცენაზე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ლიტერატურული კაფეს ორგანიზებით გაიმართა ლიტერატურული კომპოზიცია ,,ჰე, ჩემო, ესე უსტარი". კომპოზიციაში მონაწილეობდნენ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელთაც მხატვრულად წარმოადგინეს ქართველი მწერლების მიჯნურებისადმი მიწერილი სასიყვარულო ბარათები. კომპოზიციის მიზანს წარმოადგენდა ეპისტოლური ლიტერატურის გაცოცხლება, რომელიც, როგორც ჟანრი, თანამედროვე მიღწევების ეპოქაში თანდათან დავიწყებას ეძლევა.

მიმაგრებული სურათები