მილოცვა

09 ნოემბერი,2017

9 ნოემბერს გორის უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრში, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობის მოწვეულ სპეციალისტს, ისტორიის აკადემიურ დოქტორს, ბატონ გიორგი მინდიაშვილს მიულოცეს 70 წლის იუბილე.

იუბილე მიულოცეს გორის უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიორგი სოსიაშვილმა. გორის უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ელდარ მამისთვალიშვილმა, გორის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა იოსებ ალიმბარაშვილმა, გორის სერგი მაკალათიას სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორმა თინა სოსანიძემ, პროფესორებმა და სტუდენტებმა.. შეხვედრის დასასრულს, გორის უნივერსიტეტის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათბის ბატონ გიორგი მინდიაშვილს გადაეცა მადლობის სიგელი

მიმაგრებული სურათები