პროფესორის აკადემიური თანამდებობის არჩევნები

13 სექტემბერი,2018

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე, 2018 წლის 12 სექტემბერს, ჩატარდა არჩევნები პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, სადაც არჩეულ იქნა ლია ჭიღლაშვილი.

ბრძანება N3-384

დადგენილება 09-39

მიმაგრებული სურათები