სამუშაო ჯგუფი

04 აპრილი,2018

2018 წელს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტების მიმართ თვითშეფასებისა და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
4 აპრილს სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი სოსიაშვილის, რექტორის მოადგილის, პროფესორ ალექსანდრე მღებრიშვილის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის, პროფესორ ლევან მიდოდაშვილის და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის, პროფესორ ციური დურულის შემადგენლობით სამუშაო შეხვედრა გამართეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დეკანებთან და საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელებთან, სადაც განიხილეს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან ურთიერთობის სტრატეგიები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ლექცია-გაკვეთილი

2018 წლის 14 დეკემბერს, გორის უნივერსიტეტის ოთარ ჩხეიძის სახელობის ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტის, ფილოლოგიის IV კურსის სტუდენტებს ესტუმრნენ გორის...

14 დეკემბერი, 2018 სრულად ნახვა

დოკუმენტური ფილმი

13 დეკემბერს, გორის უნივერსიტეტში, სტუდენტებისთვის, გაიმართა პროექტ ,,ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით" განმახორციელებელი ორგანიზაციის ,,people in need"...

13 დეკემბერი, 2018 სრულად ნახვა