სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებლებთან და კურსდამთავრებულებთან

10 მაისი,2019

2019 10 მაისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სამართლის სამაგისტრო, სამართლის საბაკალავრო და საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებისა და პროგრამაში ჩართული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებლებთან და კურსდამთავრებულებთან, სადაც მოეწყო პროგრამის მიზნებისა და შედეგების განხილვა-დისკუსია. დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები პროგრამებში საჭირო ცვლილებების შესახებ.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა