სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებლებთან და კურსდამთავრებულებთან

10 მაისი,2019

2019 10 მაისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სამართლის სამაგისტრო, სამართლის საბაკალავრო და საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებისა და პროგრამაში ჩართული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებლებთან და კურსდამთავრებულებთან, სადაც მოეწყო პროგრამის მიზნებისა და შედეგების განხილვა-დისკუსია. დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები პროგრამებში საჭირო ცვლილებების შესახებ.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 17 ივლისიდან საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმდინარეობს სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა