სამუშაო შეხვედრა

05 დეკემბერი,2017

2017 წლის 5 დეკემბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა კარიერული განვითარების სამსახურსა, ფაკულტეტების დეკანებსა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებს შორის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანს წამოადგენდა სტუდენტთა კარიერული განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების გაცნობა. მხარეებს შორის დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები.

მიმაგრებული სურათები