შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან

30 იანვარი,2018

30 იანვარს გორის უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ციური დურული და იურისტი დავით კვერნაძე შეხვდნენ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, სადაც განიხილეს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტები და მათთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასთან დაკავშირებული შეხვედრა

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა

ბუნების სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტს სტუმრად ეწვივნენ გორში არსებული ამერიკის...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა