შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან

30 იანვარი,2018

30 იანვარს გორის უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ციური დურული და იურისტი დავით კვერნაძე შეხვდნენ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, სადაც განიხილეს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტები და მათთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.

მიმაგრებული სურათები