შეხვედრა კათედრის გამგეებთან და საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელებთან

02 მარტი,2018

2018 წლის 1 მარტს შედგა გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის შეხვედრა სასწავლო უნივერსიტეტის კათედრის გამგეებთან და საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის დასაქმების ბაზრის კვლევის და დამსაქმებლებთან ურთიერთობის აქტუალური საკითხები. დასახული იქნა ამ მიმართულებით შემდგომი მუშაობის გეგმები.

მიმაგრებული სურათები