შეხვედრა

29 ოქტომბერი,2018

29 ოქტომბერს გორის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე პროფესორი ალექსანდრე მღებრიშვილი ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურების უფროსებთან ერთად შეხვდა საბაკალავრო-სამაგისტრო ინტეგრირებული პროგრამების განმახორციელებელი ფაკულტეტების დეკანებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებს, პროგრამების ხელმძღვანელებს. იმსჯელეს სპეციალობათა მიხედვით დასაქმების ბაზრის კვლევის მონაცემებსა და პროგრამების შემუშავების სხვა დეტალებზე.

მიმაგრებული სურათები