შეხვედრა

01 ნოემბერი,2018

1 ნოემბერს გორის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი; რექტორის მოადგილე, პროფესორი ალექსანდრე მღებრიშვილი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსებთან ერთად შეხვდა საგნის საბაკალავრო-სამაგისტრო ინტეგრირებული პროგრამების განმახორციელებელი ფაკულტეტების დეკანებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებს, პროგრამების ხელმძღვანელებს. იმსჯელეს პროგრამების შემუშავებისა და პოტენციურ დამსაქმებლებთან ურთიერთობის დეტალებზე.

მიმაგრებული სურათები