შეხვედრა

19 აპრილი,2019

2019 წლის 17 აპრილს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაცია-აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის საბაკალავრო, საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო და ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო პროგრამათა ხელმძღვანელები, ფაკულტეტის დეკანი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მუშაკები, პროგრამების განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი და სასწავლო პროცესის წარმართვის მიზნით მოწვეული სპეციალისტები შეხვდნენ კურსდამთავრებულებს და გააცნეს აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესის ნიუანსები, სწავლის მიზნები და შედეგები.
გამოითქვა წინადადებები, შენიშვნები, სურვილები.
აღსანიშნავია, რომ ხსენებული პროგრამების კურსდამთავრებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დასაქმებულია სპეციალობის შესაბამისად და სწავლას აგრძელებს გორის ან საქართველოს სხვა წარმატებული უნივერსიტეტების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სტუდენტთა და მოსწავლეთა მესამე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია...

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა და მოსწავლეთა მესამე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია...

29 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა