შეხვედრა

28 დეკემბერი,2017

28 დეკემბერს გორის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი შეხვდა კათედრებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების ხელმძღვანელებს. განიხილეს მიმდინარე საკითხები, მათ შორის პროფესორ-მასწავლებლების სამეცნიერო სტატიების სამეცნიერო ბაზებში განთავსების საკითხი.

მიმაგრებული სურათები