შეხვედრა

30 იანვარი,2018

30 იანვარს გორის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი, ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ციური დურული შეხვდნენ უნივერსიტეტის განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს ასოც.პროფესორ დავით ჩოჩიშვილს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს ასოც.პროფესორ იოსებ ალიმბარაშვილს და მასწავლებლის განათლების პროგრამის კოორდინატორს პროფესორ ეკატერინე გიგაშვილს, სადაც განიხილეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე მუშაობის დეტალები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასთან დაკავშირებული შეხვედრა

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა

ბუნების სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება

2019 წლის 21 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტს სტუმრად ეწვივნენ გორში არსებული ამერიკის...

21 თებერვალი, 2019 სრულად ნახვა