შეხვედრა

30 იანვარი,2018

30 იანვარს გორის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი, ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ციური დურული შეხვდნენ უნივერსიტეტის განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს ასოც.პროფესორ დავით ჩოჩიშვილს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს ასოც.პროფესორ იოსებ ალიმბარაშვილს და მასწავლებლის განათლების პროგრამის კოორდინატორს პროფესორ ეკატერინე გიგაშვილს, სადაც განიხილეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე მუშაობის დეტალები.

მიმაგრებული სურათები