სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები

16 ივნისი,2019

2019 წლის 14 ივნისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტებმა მარიამ მასურაშვილმა და ლიკა გაგნიძემ (ხელმძღვანელი, მოწვეული სპეციალისტი იოსებ გაბარაევი) მონაწილოება მიიღეს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციაში, სადაც წარადგინეს მოხსენება ,, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო საქართველოში".
მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

მეთოდ - სემინარი

2019 წლის 15 ივლისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრის ორგანიზებით, საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩატარდა მეთოდ- სემინარი...

15 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა

ტრენინგი თემაზე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებასა და...

2019 წლის 15 ივლისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "კომპიუტერული ტექნოლოგიების...

15 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა