ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი

11 თებერვალი,2017

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრს შორის, ტურიზმის სფეროში ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმის მხარეებმა, მათი კომპენტენციის და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, მიზნად დაისახეს: ურთიერთ თანამშრომლობის განმტკიცება, ტურიზმის განვითარების პროცესში სტუდენტი - ახალგაზრდობასთან ერთად ხვადასხვა სახის აქტივობების და ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

მიმაგრებული სურათები