პროექტები

 

პროექტის დასახელება მოქმედების პერიოდი
  Ersmus+ programme, Key action 1, Higher Education Students and Staff Mobility betweem Ubiversities: Gori Statae Teaching Universirt (Georgia), Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (Italy)   (2018-2020)
  Ersmus+ programme, Key action 1, Higher Education Students and Staff Mobility betweem Ubiversities: Gori Statae Teaching Universirt (Georgia), The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ  (2017-2020)
  Ersmus+ programme, Key action 1, Higher Education Students and Staff Mobility betweem Ubiversities: Gori Statae Teaching Universirt (Georgia), Kahramanmara Suctu Imam University (Turkey)  (2017-2020)
 1

ERASMUS +კრედიტების მობილობის პროგრამა 
(ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი)

2016-2020(21) 
2  სასტუმროს მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამების დამუშავება საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების  დონეები ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების მიზნით საქართველოსა, აზერბაიჯანსა და მოლდავეთში

 № 544191 -Tempus 1-2013-1-PT JPCR »

15/10/2013-15/10/2016-15/04/2017
3  კვლევითი უნარების განვითარება კავკასიაში 544047-TEMPUS-1-2013-1-GE TEMPUS JPGR 15/10/2014-15/10/2016
4  ინტერნაციონალიზაცია ცენტრალურ აზიასა და მეზობელ აღმოსავლეთ არეში(ICAEN)პროექტი 516663-  TEMPUS-  1-2011-1-ES-TEMPUS-SMGR-Tempus IV EACEA/32/2010  2011-2014
5  BACKIS  -ერასმუს მუნდუსის პროგრამა, აქტივობა 2, დაფინანსებული ევროკომისიის მიერ და ახორციელებს  მობილობას ევროპის უნივერსიტეტებსა და კავკასიისა (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი) და უკრაინის  უნივერსიტეტბს შორის. კონსორციუმი მოიცავს 8 ევროპულ და 12 მესამე ქვეყნის უნივერსიტეტებს. .  http://backis-mundus.eu/index.php/backis-project  15/12/2012-  15/12/2016
 უმაღლეს განათლებაში ცვლილებების მართვა ტემპუს IV, საკონკურსო განაცხადი (530621-TEMPUS-1-  2012-1BG-TEMPUS-JPGR)  15.10.2012-  15.10.2015
 სასწავლო მოდული: გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგია პრაქტიკაში სოციალური მეცნიერებისათვის.   (East-West management Institute-G - PAC) CA # 114-A-10-00005(USAID).  გრანტი #. 677 11 210  3016  20.  01/11/2011–

 01/05/2012

 8   დისტანციური სასწავლო ცენტრის შექმნა. მიზანი: სასწავლო კურსების შექმნა Moodle-ის გარემოში (მომზადდა 5 სასწავლო კურსი). დამფინანსებელი: ა.შ.შ-ს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმეთა დეპარტამენტი.  2010-2011
9  დისტანციური სწავლებისათვის. მონაწილენი: აკრედიტაციის ცენტრი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტი, ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, ტალინის უნივერსიტეტი.დამფნანსებელი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის პროგრამა  2009-2010
10  ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა.  პარტნიორობა საქართველოსა, სომხეთსა და აზერბაიჯანთან   და  ევროპის უნივერსიტეტებთან ერთად: სვონსის (ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო), რომის (იტალია), ბრიუსელის (ბელგია), რეზეკნეს (ლატვია), რუსეს (ბულგარეთი),  თესალონიკის (საბერძნეთი) .  2010-2013
11 “XPLOIT” ბენეფიციარი აარჰუსის სოციალური და ჯანდაცვის კოლეჯი, პროექტის ნომერი: 504725-LLP-1-2009-1-DK-KA4-KA4MP. ხელშეკრულების ნომერი:-2009-5198/001-001.  2010-2013
12  ეკონომიკის გადაწყვეტილების მიღების ხელოვნება, ISET/OSI/HESP  2009-2012
13  განათლება და მეხსიერება. PRESTALOZZI, პოლონეთი  4/10/2008-10/10/08
14  ქალაქის საგანმანათლებლო  ქსელი. 12 ევროპულ უნივერსიტეტებთან ერთად გორის უნივერსიტეტი წარმოდგენილია ასოცირებული პარტნიორის სახით. დამფინანსებელი: ევრო კომისია  2006-2009
15  IREX/IATP გორის ინტერნეტ ცენტრი. №ECAAE-04-GR-085DH . მხარდამჭერი: ა.შ.შ-ს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმეთა დეპარტამენტი.  01/01/2002-04/30/2008
16  ფინანსთა და საბანკო სწავლების რეფორმისათვის“თბილისის სახ. უნივერსიტეტსა, პარიზი8 უნივერსიტეტსა (საფრანგეთი) და ლისაბონის მენეჯმენტის ინსტიტუტთან (პორტუგალია) ერთად. TEMPUS, კონტრაქტი N CD  JEP-21058-2000  10/2000-06/2002
17   ვებ საიტი: გორი და გორის რეგიონი. ,http://gori.iatp.org.ge  . მხარდამჭერი: IREX/IATP 2000-GG-O7  01/04/2000-01/O2/2001
18  გორისა და გორის რეგიონის ინტერნეტ რესურსები. IA-242-00-G-032. მხარდამჭერი: ა.შ.შ-ს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმეთა დეპარტამენტი.  09/05/00-09/05/01
19   ინფორმაციის თავისუფალი გავრცელება. IA-242-99-017-G;  მხარდამჭერი: ა.შ.შ-ს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმეთა დეპარტამენტი.  08/11/99-08/11/00
20

 ლექციების კურსი
 ეკონომეტრიკაში.
 მხარდამჭერი: OSGF/HESP/06/00

 O8/02/2001-05/06/01
21   ეკონომეტრიკის სასწავლო ცენტრის შექმნა. მხარდამჭერი: OSGF/HESP/06/99  08/10/99-08/10/00
22   ეკონომეტრიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდები.მხარდამჭერი: OSGF/HESP/06/98  01/06/98-01/06/99
23   მობილობის გრანტი  ახალ ეკონომიკის სკოლაში. მოსკოვი.ეკონომეტრიკის,ეკონომიკური და მათემატიკური მეთოდების და  მოდელების დეპარტამენტი. მხარდამჭერი:  OSGF/HESP  10/10/98-18/10/98
24   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ს ბიბლიოთეკის გამდიდრება თანამედროვე ეკონომიკური ლიტერატურით და კომუნიკაციისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრის შექმნა. #C97-1036, მხარდამჭერი: ევრაზიის ფონდი  29/09/97-29/09/98;

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ლიტერატურულმა კაფემ უმასპინძლა ახალგაზრდა მწერალ ნათია როსტიაშვილს

გორის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ, პროფესორმა გიორგი სოსიაშვილმა ისაუბრა მწერლის შემოქმედებაზე და აღნიშნა, რომ ნათია როსტიაშვილი თანამედროვეობის ერთ-ერთი...

22 აპრილი, 2019 სრულად ნახვა

სამუშაო შეხვედრა

2019 წლის 22 აპრილს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია-ავტორიზაციის...

22 აპრილი, 2019 სრულად ნახვა