კონკურსი ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე

05 ნოემბერი,2020

ბრძანება #1-104, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ