სწავლა/სწავლების დისტანციური რეჟიმის განხორციელების შესახებ

16 მარტი,2020

ბრძანება #1-16, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლა/სწავლების პროცესის დისტანციურ რეჟიმზში განხორციელების თაობაზე