მონაცემთა ბაზა

 

Cambridge University Press

მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 260 ჟურნალს შემდეგ დარგებში: ამერიკანისტიკა; არქეოლოგია

და ანთროპოლოგია; აფრიკის, აზიისა და ევროპის შესწავლა; ბიზნესი; ბიოლოგია; საინჟინრო მეცნიერებები; ხელოვნებათმცოდნეობა; ისტორია; კომპიუტერული

მეცნიერებები; მათემატიკა; მეცნიერება მიწის შესახებ; ეკოლოგია; სამართალმცოდნეობა; თეოლოგია; სოფლის მეურნეობა; სოციოლოგია, ფილოსოფია,

ეკონომიკა; ენათმცოდნეობა და ფილოლოგია.

https://www.cambridge.org/core


Royal Society Journals Collection

დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში შედის 8 დასახელების მაღალი იმფაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალები ფიზიკისა

და ბიოლოგიის მეცნიერებების დარგებში, მათ შორისაა Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B.

https://royalsociety.org/journals/

BioOne

http://www.bioone.org/

SAGE Premier

https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier

e-Duke Journals Scholarly Collection

(https://www.dukeupress.edu/)

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

(https://www.elgaronline.com/page/70/journals)

 IMechE Journals

(https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche)

 New England Journal of Medicine

(http://www.nejm.org/)

Openedition Journals

(http://www.openedition.org/)

 

OXFORD ACADEMIC Journals

www.oxsfordjournals.org