გასაუბრება

06 აგვისტო,2018

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მარიამ ვანიშვილის ჩარიცხვის მიზნით ჩატარებული  გასაუბრება  პროგრამის ენის ფლობის გასარკვევად. 

 


კალენდარი