გორის უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭოს სამუშაო სხდომა გაიმართა

15 თებერვალი,2017

 

 

კალენდარი