სიახლეები

მაგისტრატურაში დამატებითი მიღების გამოცხადება და წარმოსადგენი...

20 სექტემბერი, 2017

სსიპ-გორის სახლმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში დამატებითი მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

მობილობა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

18 სექტემბერი, 2017

ცვლილება მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის...

სამაგისტრო გრანტი

15 სექტემბერი, 2017

2017-2018 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების...

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

15 სექტემბერი, 2017

2017-2018 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის გამოცხადება

14 სექტემბერი, 2017

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის

მობილობა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

11 სექტემბერი, 2017

ცვლილება შემოდგომის სემესტრის მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული...

მობილობა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

08 სექტემბერი, 2017

ცვლილება მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის...

ქართულ-თურქული კონფერეციის დებულების დამტკიცების შესახებ

08 სექტემბერი, 2017

ქართულ-თურქული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ...

მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

07 სექტემბერი, 2017

მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საჯარო ლექცია-სემინარი

20 სექტემბერს გორის უნივერსიტეტში, ახალი ეკონომიკური სკოლის ინიციატივით გაიმართა საჯარო ლექცია-სემინარი.

20 სექტემბერი, 2017 სრულად ნახვა

სასწავლო პროცესის დაწყება

18 სექტემბერს გორის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყო!

18 სექტემბერი, 2017 სრულად ნახვა