სიახლეები

ცვლილება ქართულ-თურქული კონფერენციის დებულებაში

03 ნოემბერი, 2017

"სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ქართულ-თურქული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩტარების დებულების დამტკიცების შესახებ"  რექტორის 2017 წლის 08 მაისის #1-26 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

კონკურსი პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

02 ნოემბერი, 2017

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების...

მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის

02 ნოემბერი, 2017

მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები" საორგანიზაციო...

ცვლილება პროფესიული ტესტირების ვადის განსაზღვრის შესახებ

18 ოქტომბერი, 2017

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომ საფეხურზე 2017 წლის შემოდგომის...

დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო...

13 ოქტომბერი, 2017

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის...

პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის...

13 ოქტომბერი, 2017

პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომ საფეხურზე ტესტირებისა და საპრეზენტაციო კომისიის...

პროფესიული ტესტირების ვადის განსაზღვრის შესახებ

13 ოქტომბერი, 2017

სსიპ-გორის სახეკმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომ საფეხურზე 2017 წლის შემოდგომის...

პროფესიულზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა და ვადები

13 ოქტომბერი, 2017

პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტების...

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ

13 ოქტომბერი, 2017

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საჯარო ლექცია

2017 წლის 21 ნოემბერს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის, თემაზე: ,,თანამედროვე ქართული ლიტერატურა - პრობლემები და...

21 ნოემბერი, 2017 სრულად ნახვა

ჯემალ ინჯიას 80 წლის საიუბილეო ღონისძიება

21 ნოემბერს გორის უნივერსიტეტში გაიმართა პოეტ ჯემალ ინჯიას 80 წლის საიუბილეო ღონისძიება. შეხვედრა გახსნა გორის უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიორგი...

21 ნოემბერი, 2017 სრულად ნახვა