სიახლეები

სასწავლო პროცესის ვადები

26 სექტემბერი, 2018

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის

ცვლილება მობილობასა და სტუდენიტის სტატუსთან დაკავშირებით

26 სექტემბერი, 2018

"სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ....

საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების შექმნა

26 სექტემბერი, 2018

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლისთვის...

აპლიკანტთა მიღებისთვის ადგილების განსაზღვრის შესახებ

20 სექტემბერი, 2018

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად და შემდგომ საფეხურებზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობიდან სპეციალური საგანმანათლებლო...

მისაღების კონტიგენტის დამტკიცების შესახებ

20 სექტემბერი, 2018

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიულ საგანმნათლებლო პროგრამებზე...

ცვლილება მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი...

19 სექტემბერი, 2018

"სსიპ-გორის სახელწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების...

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

17 სექტემბერი, 2018

ბრძანება #1-63, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე წყალი-სიცოცხლის წყარო, მისი ანთროპოგენული...

გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია CENN-ის მიერ ორგანიზებული "ხელის დაბანის საერთაშორისო კვირეულის" ფარგლებში, თვითმმართველობის თავმჯდომარის ანა ჯაფარიძის...

18 ოქტომბერი, 2019 სრულად ნახვა

შეხვედრა ისრაელის ბენ გურიონის უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან

2019 წლის 18 ოქტომბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ვიზიტით იმყოფებოდა ისრაელის ბენ გურიონის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ქალბატონი ლალი ციპი...

18 ოქტომბერი, 2019 სრულად ნახვა