აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნისა და წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადები

05 თებერვალი,2020

ბრძანება #1-07, სსიპ-გორის სახელწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნისა და წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ყოველწლიური საერთაშორისო, სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენცია

2020 წლის 13 ივნისს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა, ონლაინ რეჟიმში გამართა ყოველწლიური საერთაშორისო, სამეცნიერო...

26 ივნისი, 2020 სრულად ნახვა

პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო...

2020 წლის 26 ივნისს ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „COVID19-ის გამოწვევები“.

26 ივნისი, 2020 სრულად ნახვა