მეთორმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კოლეგიის, საორგანიზაციო და პროგრამული კომიტეტების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ

18 ნოემბერი,2019

ბრძანება #1-66, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2019 წლის 15-16 ნოემბერს დაგეგმილი მეთორმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "განათლებისა და მეცნიერების ინოვაციური განვითარება: მიმართულებები, პრობლემები, პერსპექტივები" საორგანიზაციო კოლეგიის, საორგანიზაციო და პროგრამული კომიტეტების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა