პოლონური ენისა და პოლონეთის კულტურის შემსწავლელი საზაფხულო კურსი

18 მარტი,2019

გამოცხადდა ვარშავის უნივერსიტეტში პოლონური ენისა და პოლონეთის კულტურის შემსწავლელი საზაფხულო კურსი ხანგრძლივობით: აგვისტო, 1 – 29, 2019

http://gu.edu.ge/ge/international-relations1/saswavlo-stipendiebi/konkursi-polonuri-ena-da-kulturis-shemswavlel-sazafxulo-kursze.page

http://gu.edu.ge/en/international-relations1/saswavlo-stipendiebi/centre-of-polish-language-and-culture-for-foreigners-polonicum.page

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 17 ივლისიდან საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმდინარეობს სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა