პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი

27 ნოემბერი,2017

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცდა პერსონალის და სტუდენტების ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი.
წესის მიზანია დაადგინოს პერსონალის/სტუდენტების (ინდივიდუალური ან/და ერთობლივი) ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა.

საპროექტო განაცხადის ფორმა

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ლექცია-გაკვეთილი

2018 წლის 14 დეკემბერს, გორის უნივერსიტეტის ოთარ ჩხეიძის სახელობის ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტის, ფილოლოგიის IV კურსის სტუდენტებს ესტუმრნენ გორის...

14 დეკემბერი, 2018 სრულად ნახვა

დოკუმენტური ფილმი

13 დეკემბერს, გორის უნივერსიტეტში, სტუდენტებისთვის, გაიმართა პროექტ ,,ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით" განმახორციელებელი ორგანიზაციის ,,people in need"...

13 დეკემბერი, 2018 სრულად ნახვა