პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი

27 ნოემბერი,2017

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცდა პერსონალის და სტუდენტების ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი.
წესის მიზანია დაადგინოს პერსონალის/სტუდენტების (ინდივიდუალური ან/და ერთობლივი) ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა.

საპროექტო განაცხადის ფორმა

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

კონფერენცია

23 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 

23 თებერვალი, 2018 სრულად ნახვა

ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტები

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აქტიურად მონაწილეობს ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის მიერ განხორციელებულ პროექტებში.

22 თებერვალი, 2018 სრულად ნახვა