სტუდენტური თვითმართველობა

გორის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა  არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შექმნილი თვითმმართველობის სისტემა, სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს.

დელეგატთა რაოდენობა - 29 სტუდენტი.

თვითმმართველობის  პრეზიდენტი - მარიამ ქასრაული. სოც.მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალ მცოდნეობის ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი.

სტუდენტური თვითმმართველობა დაყოფილია რამდენიმე განყოფილებად:

სტუდენტური პარლამენტი
სპორტის განყოფილება
კულტურის განყოფილება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

სტუდენტური თვითმმართველობა ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია.  უნივერსიტეტის პირველ კორპუსი, პირველ სართული, # 125 კაბინეტი.