შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან

22 იანვარი,2021

მიმდინარე წლის 22 იანვარს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი შეხვდა უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს.
შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში წარიმართა, სადაც განიხილეს მიმდინარე საკითხები, კერძოდ 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდები, ონლაინ რეჟიმში მათი ჩატარების გზები და მეთოდები.
ასევე, კიდევ ერთხელ იმსჯელეს გორის უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის წახალისების მიზნით შექმნილი სპეციალური სქემის შესახებ, რომელიც ამოქმედდა მიმდინარე წლის იანვრიდან.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 5 მარტს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისებისა და პროგრამების...

05 მარტი, 2021 სრულად ნახვა

ონლაინ შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტების ინფორმირებულობა ოჯახში ძალადობის, დანაშაულისა და მსხვერპლთა დაცვის სერვისების შესახებ

04 მარტი, 2021 სრულად ნახვა