შეხვედრა ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინურ V საერთაშორისო სიმპოზიუმთან დაკავშირებით

15 მარტი,2023

2023 წლის 15 მარტს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს და პროფესორ- მასწავლებლებს გაეცნოთ ინფორმაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრთან თანამშრომლობით, 2023 წლის 7-9 ივლისს დაგეგმილ ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინურ V საერთაშორისო სიმპოზიუმთან დაკავშირებით.
შეხვედრას უძღვებოდნენ:

ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ირაკლი ჩხაიძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ნათია ფუტკარაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა პროფესორმა ანჯეი პუქშტოსთან

მიმდინარე წლის 24 მარტს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვივნენ კაუნასის ვიტაუტას დიდის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,...

24 მარტი, 2023 სრულად ნახვა

საინფორმაციო შეხვედრა

მიმდინარე წლის 23 მარტს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ჰორიზონტი ევროპის’’ საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის ორგანიზებით, გორის უნივერსიტეტის...

23 მარტი, 2023 სრულად ნახვა