ტრერინგი სტუდენტებისათვის დამატებითი სასწავლო რესურსების მიწოდების ახალ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით

17 ნოემბერი,2023

მიმდინარე წლის 17 ნოემბერს უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის  Zoom-პლატფორმის გამოყენებით ჩატარდა ტრენინგი სტუდენტებისათვის დამატებითი სასწავლო რესურსების მიწოდების ახალ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამაში რეალიზებული სიახლე (სპეციალურად შემუშავებული პროგრამული მოდული) შესაძლებლობას აძლევს პროგრამის კომპონენტის განმახორციელებელ პერსონალს, მიაწოდოს სხვადასხვა დამატებითი სასწავლო მასალა (ლექციის კონსპექტი, რიდერი, პრეზენტაციის მასალები და სხვა) ამ კომპონენტზე დარეგისტრირებულ სტუდენტებს.  ტრენინგს უძღვებოდა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან მიდოდაშვილი. 

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 22 თებერვალს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკა და ბიზნესი: გამოწვევები და...

22 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოკუპაციის მუზეუმში იმყოფებოდნენ გორის #10...

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოკუპაციის მუზეუმში სტუმრად იმყოფებოდნენ გორის #10 საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც ჩართულნი არიან სკოლის მიერ...

22 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა