გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

16 ოქტომბერი,2023

დადგენილება #6-42, სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.