სტუდენტური სერვისები

 

  1. სტუდენტების კარიერული განვითარებისა და დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის გამართული სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები.
  2. მიმდინარე ვაკანსიების მოძიება და მიწოდება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულთათვის
  3. დასაქმების ფორუმის მოწყობა, დამსაქმებლებთან სისტემატიური ურთიერთობა და სტუდენტებისთვის ონლაინ ჩართვებით დამსაქმებლებთან უშუალო კონტაქტში ხელშეწყობა.
  4. საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტების დახმარება სააპლიკაციო დოკუმენტებთან დაკავშირებით.
  5. სტუდენტებისთვის საჭირო ინფორმაცის მიწოდება სასწავლო პროცესთან და სიახლეებთან დაკავშრებით.
  6. სტუდენტთა ინფორმირება და მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.
  7. პერიოდულად სტუდენტთა შეხვედრის ორგანიზება ადმინისტრაციასთან, რექტორთან. სხვადასხვა საკითხების წამოსაჭრელად და განსახილველად.
  8. სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება.

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურში, კარიერული მიმართულებით სტუდენტებს კონსულტანციას უწევენ და აქტივობებს ახორციელებენ:
მზია თვაური 598 54 75 79
იზა ალიმბარაშილი 599 64.08.85

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 5 მარტს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისებისა და პროგრამების...

05 მარტი, 2021 სრულად ნახვა

ონლაინ შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტების ინფორმირებულობა ოჯახში ძალადობის, დანაშაულისა და მსხვერპლთა დაცვის სერვისების შესახებ

04 მარტი, 2021 სრულად ნახვა