სპორტი და კულტურა

 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის ფუნქციონირებს

სპორტული და შემოქმედებითი ცენტრები