აკადემიური&ადმინისტრაციული პერსონალისა და სტუდენტების მობილობის ნუსხა 2011-2023

 

#

აკად. წელი

პროგრამის დასხელება    

სახელი, გვარი 

კატეგორია category

მობილობის ხანგრძლივობა, თვე/დღე

მასპინძელი უნივერსიტეტი 

სტუდენტი/ სპეციალობა

აკად. პერსონალი

1

2011-2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და

გიორგი კალმახელიძე

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა /

 

10 თვე 

თესალონიკის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი,საბერძნეთი/

2

2011-2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

მირანდა ყაჩლავაშვილი

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა /

 

10 თვე

თესალონიკის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი,საბერძნეთი/

3

2011-2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

ნინო გუდაშვილი

ბაკალავრი , საინფორმაციო ტექნოლოგია/

 

10 თვე

თესალონიკის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი,საბერძნეთი/

4

2011-2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

ბადრი ზანგალაძე

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

10 თვე

სვონსის მეტრო-პოლიტენის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი

5

2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

პროფ. სოსო ცოტნიაშვილი Prof.

აკად. პერსონალი

 

ტრენინგი

 

  1  თვე

თესალონიკის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი

6

2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

პროფ. თამუნა ხეთაგური  Ass.

აკად. პერსონალი

პოსტ-დოქტორი

6 თვე

სვონსის მეტრო-პოლიტენის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი

7

2011-2012

ერასმუს მუნდუსი, აქტი-ვობა 2, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯა-ნისათვის/

რობერტი ოგანიანი

ბაკალავრი, ფინანსები 

 

10 თვე

რეზეკნეს უმა-ღლესი სკოლა, ლატვია  

8

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2,

ზურაბ მარღიშვილი

ბაკალავრი, საბუღალტრო აღრიცხვა                 

 

10 თვე

ტუსკიას უნი-ვერსიტეტი, იტალია

9

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS

ხატია ნადირაძე

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი 

 

6 თვე 

ვილნიუსის გედემინოს ტექ. უნივერსიტეტი

10

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS

ანა გოგებაშვილი

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

6 თვე 

ვილნიუსის გედემინოს ტექ. უნივერსიტეტი

11

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS

ანი ლაფაჩი

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

22 თვე 

ვილნიუსის გედემინოს ტექ. უნივერსიტეტი

12

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS                 

ვლადიმერ ციცაგი

ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

22 თვე 

ბასკეთის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

13

2013-2014

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS Erasmus Mundus, action2 BACKIS

მარიამ რაზმაძე

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი  

 

10 თვე

ბასკეთის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

14

2013-

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, ALRAKIS

პროფ. რუიზან მექვაბიძე Prof.

აკად. პერსონალი

სწავლება-ტრენინგი

2 თვე   2 months

ვარშავის სიცოც-ხლის უნივერ-სიტეტი, ეკონო-

მიკის ფაკულტეტი

15

2013

პროექტი

TEMPUS ICAEN

მარიამ ზარხოზაშვილი

აკად. პერსონალი

ტრენინგი 

1 თვე

სევილიის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

16

2013

პროექტი

TEMPUS ICAEN

 ანა დათუაშვილი

აკად. პერსონალი

ტრენინგი 

1 თვე

სევილიის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

17

2014

პროექტი

TEMPUS -LaMANCHE 

 სოფიკო თინიკაშვილი ბაკალავრი   ტრენინგი

7/09/2014-
13/09/2014

ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემია საერთაშორისო კოლეჯი უნივერსიტეტი, ბულგარეთი

18

2014

 პროექტი

TEMPUS -LaMANCHE

მარიამ მახათაძე   ბაკალავრი  ტრენინგი

7/09/2014-
13/09/2014 

ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემია საერთაშორისო კოლეჯი უნივერსიტეტი, ბულგარეთი 

19

2014-2015

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS

ნინო ნასყიდაშვილი

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი   

 

10 თვე

ბასკეთის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

20

2015

ტემპუსის პროექტი - LMPH

პროფ. ნანა ახალაია 

აკად. პერსონალი

ტრენინგი 

21 დღე

ჟირონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი

21

2015

ტემპუსის პროექტი - LMPH 

პროფ. დავით ჭიოტაშვილი

აკად. პერსონალი

ტრენინგი

 

21 დღე 

იაშის უნივერსიტეტი, რუმინეთი

22

2015

ერასმუსმუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS 

პროფ. ნათია ჟოუაშვილი prof.

აკად. პერსონალი

ტრენინგი

 

1 თვე     

ბილბაოს უნივერსიტეტი, ბასკეთი             

23

2014-2015

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, ALRAKIS

მარი კეჩხუაშვილი

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი 

 

10 თვე

სანტიაგოს კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი

24

2014-2015

მევლანას მობილობის პროგრამა

ხატია ნადირაძე

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი    

 

6 თვე

რეჯეპტაიპ ერდო-ღანის უნივერსი-ტეტი, თურქეთი

25

2014-2015

ერასმუს მუნდუსი,აქტივო- ბა2, BACKIS 

პროფ. რუიზან მექვაბიძე

აკად. პერსონალი

პოსტ-დოქტ.

კვლევა

6 თვე 

ვილნიუსის გედიმინას ტექნიკური უნივერსიტეტი,

26

2015

პოლონური ენის სკოლა

თეონა ცეცხლაძე

ბაკალავრი ფინანსები

 

 

32 დღე 32 days

ვარშავის უნივერსიტეტი

27

2015

პოლონური ენის სკოლა

ანა მაყიშვილი

   ბაკალავრი ფინანსები        

 

32 დღე 32 days

ვარშავის უნივერსიტეტი

28

2015

პოლონური ენის სკოლა

Polish Language School

თამარი შოთნიაშვილი

ბაკალავრი ფინანსები

BA, Finanses

 

32 დღე  32 days

ვარშავის უნივერსიტეტი Warsaw University

29

2015-2016

ერასმუს მუნდუსი,

აქტივობა2, BACKIS

ხათუნა თედორაძე

მაგისტრი

სამართალი

 

10 თვე

ვილნიუსის უნივერსიტეტი

30

2015-2016

ერასმუს მუნდუსი, აქტივობა2  EMBER

Erasmus Mundus, action2, BACKIS

მირანდა ყაჩლავაშვილი

მაგისტრი

ფინანსები

 

 

10 თვე

ვილნიუსის უნივერსიტეტი

 

31

2016

ერასმუს+ აქტივობა 1    

მარიამი ბოლოკაძე  

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი

 

3 თვე, 15 დღე 3

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

32

2016

ერასმუს+აქტივობა 1

ნინო

ღონღაძე 

ბაკალავრი, ტურიზმის მენეჯმენტი  

 

3 თვე, 15 დღე 3

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი 

33

2016

პოლონური ენის სკოლა 

უჩა ყველაშვილი

ბაკალავრი სამართალი

 

32 დღე

პოლონეთის შილდცის უნივერსიტეტი

34

2016

პოლონური ენის სკოლა

ელენე ელიაშვილი

ბაკალავრი სამართალი 

 

32 დღე

პოლონეთის შილდცის უნივერსიტეტი

35

2016

ვარშავის პოლონური ენის სკოლა

მარიამი ხმიადაშვილი

ბაკალავრი,

ისტორია 

 

32 დღე

ვარშავის უნივერსიტეტი

36

2016

ვარშავის პოლონური ენის სკოლა 

თენგიზი ქილიტაური

მაგისტრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

10 თვე

ვარშავის უნივერსიტეტი

37

2017

ერასმუს+აქტივობა 1

ნინო ბიბილაშვილი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

3 თვე, 15 დღე

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი 

38

2017

ერასმუს+აქტივობა 1

ჭაბუკა მარანელი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა / BA, Business admin. And management

 

3 თვე, 15 დღე 

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი 

39

2017

ერასმუს+აქტივობა 1

სოფო ჯილავდარი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

3 თვე, 15 დღე 

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი 

40

2017

პოლონური ენის სკოლა

ლიკა ბალიაშვილი  

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

32 დღე

პოლონეთის ბიალისტოკის უნივერსიტეტი

41

2017

პოლონური ენის სკოლა

ხატია ცაბაძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

32 დღე

პოლონეთის ბიალისტოკის უნივერსიტეტი

42

2017

ვარშავის პოლონური ენის სკოლა

ქეთევანი ბერიანიძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია 

 

32 დღე

ვარშავის უნივერსიტეტი

43

2017

ვარშავის პოლონური ენის სკოლა

მარიამი ისპირიანი

ბაკალავრი სამართალი

 

32 დღე

ვარშავის უნივერსიტეტი

44

2017

პოლონური ენის სკოლა

ნათია ცაბაძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია 

 

32 დღე

პოლონეთის ბიალისტოკის უნივერსიტეტი

45

2017

პოლონური ენის სკოლა

ანა ხარიბეგაშვილი

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია 

 

32 დღე

ბიალისტოკის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

46

2017

პოლონური ენის სკოლა ,

ალეკო ქვრივიშვილი

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

32 დღე

პოლონეთის ტორუნის უნივერსიტეტი

47

2017-2018

ერასმუს+ აქტივობა 1 

მანონი გიგაური

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

3 თვე, 15 დღე 

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი 

48

2017-2018

ერასმუს+ აქტივობა 1 

ნაზი ბალიაშვილი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა

 

3 თვე, 15 დღე

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

49

2016-2019

ვარშავის უნივერსიტეტი, მემორანდუმი

მარიამი ხმიადაშვილი

ბაკალავრი

აღ. ევროპათ-მცოდნეობა

 

3 წელი

ვარშავის უნივერსიტეტი 

50

2014-2015

ერასმუს მუნდუსი აქტივობა2, BACKIS 

პროფ.

ანა მესხი    Prof.

აკად. პერსონალი

პოსტ-დოქტ.

კვლევა 

6  თვე

ბილბაოს უნივერსიტეტი, ბასკეთი

51

2016

ერასმუს+ აქტივობა

პროფ.ლევან მიდოდაშვილი

აკად. პერსონალი

ტრენინგი

 

7 დღე 7 days

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

52

2017-2020

ვარშავის უნივერსიტეტი

ნათია ფარეხელაშვილი

 

ბაკალავრი ჟურნალისტიკა 

 

3  წელი 3 years

ვარშავის  უნივერსიტეტი

53

2018

ერასმუს+ აქტივობა

ნინო ქიტიაშვილი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა /

 

3 თვე, 15 დღე

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

54

2018

ერასმუს+ აქტივობა

აკაკი გალაშვილი

ბაკალავრი აღრიცხვა

 

 

3 თვე, 15 დღე

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

55

2018

ერასმუს+ აქტივობა 1

ნონა ჭაგინაშვილი

ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა /

 

3 თვე, 15 დღე 

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ბულგარეთი

56

2018

ერასმუს+ აქტივობა 1

პროფ. რუიზან მექვაბიძე

აკად. პერსონალი

სწავლება

 

7 დღე

ოპოლეს ტექნო-ლოგიის უნივერ-სიტეტი, პოლონეთი

57

2018

ერასმუს+ აქტივობა 1

პროფ. სოსო ცოტნიაშვილი

აკად. პერსონალი

სწავლება

7 დღე

ოპოლეს ტექნო-ლოგიის უნივერ-სიტეტი, პოლონეთი

58

2018-2019

ერასმუს+ აქტივობა 1

 გიორგი ბორცვაძე

ბაკალავრი, სამართალი

 

4 თვე,

ოპოლეს ტექნო-ლოგიის უნივერ-სიტეტი, პოლონეთი

59

2018-2021

მემორანდუმი ვარშავის უნივერსიტეტთან

ციური მინდიაშვილი

ბაკალავრი, ევროპათმცოდნეობა

 

3 წელი

ვარშავის უნივერსიტეტი

60

2018

აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA)             )

ციური მინდიაშვილი

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

30 დღე 

მარია სკლადოვსკაია უნივერსიტეტი, ლუბლინი

61

2018

პოლონიკუმი. პოლონური ენის სკოლა ვარშავის უნივერსიტეტი

უტა გოგიძე

ბაკალავრი , სამართალი,

 

30 დღე 

ვარშავის უნივერსიტეტი

62

2018

პოლონიკუმი. პოლონური ენის სკოლა ვარშავის უნივერსიტეტი

თემურ ურჯუმელაშვილ

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

30 დღე 

ვარშავის უნივერსიტეტი

63

2018

აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA) 

ქეთევანი ბერიანიძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

32 დღე   32 days

ვროცლავის საზაფხულო სკოლა, პოლონეთი, 

64

2018-2021

მემორანდუმი ვარშავის უნივერსიტეტთან

ირაკლი თოთლაძე            

ბაკალვრი, ინგლისური ენის ფილოლოგია

 

3 წელი 

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

65

2018-2019

 

სტაჟირება, კადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA)

უჩა ველაშვილი

ბაკალვრი,

სამართალი

 

10 თვე

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

66

2018-2019

სტაჟირება,, აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA)

თიკო ფოლადაშვილი

ბაკალვრი,

IT

 

 

კრაკოვის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

67

2019

აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA

ქეთევანი ბერიანიძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

27/02/19--15/03/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

68

2019

აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო (NAWA)

ნათია ილურიძე

 

 

 აკად. სოც. მეცნ., ბიზnესის და  სამართლის ფაკულტეტი

ტრენინგი

 

27/02/19--15/03/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

69

2019-1920

სტაჟირება,  აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო(NAWA) 

ქეთევანი ბერიანიძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია BA, English philology

 

 

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

70

2019-1920

სტაჟირება,,                        აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო (NAWA)  

უტა გოგიძე

 

ბაკალავრი , სამართალი,

 

 

ტორუნის უნივერსიტეტი პოლონეთი

71

2019

საზაფხულო სკოლა, აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო (NAWA)

ნანი იქროპირიძე

ბაკალავრი

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

72

 

საზაფხულო სკოლა, აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო

თამუნა თაბუაშვილი

ბაკალავრი

ინგ.ლისური ფილოლოგია

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

73

 

საზაფხულო სკოლა, აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო , (NAWA) 

თეიმურაზ ურჯუმელაშვილი

კურს დაამთავრებული

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

74

 

საზაფხულო სკოლა, აკადემიური გაცვლების პოლონეთის ეროვნული სააგენტო ,( NAWA) 

ბედოშვილი

ბაკალავრი

ინგ.ლისური ფილოლოგია

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი

75

 

ვარშავის უნივერსიტეტი საზაფხულო სკოლასაკონკურსო

ნოდარი სოსიაშვილი

ბაკალავრი

სამართალი

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის    უნივერსიტეტი

76

 

ვარშავის უნივერსიტეტი საზაფხულო სკოლა საკონკურსო

დათო            ჩაკვეტაძე

ბაკალავრი

ბიზნესის ორგ. და მენეჯმენტი

 

01/08/19-29/08/19

ვარშავის   უნივერსიტეტი

77

2019-2022

ვარშავის უნივერსიტეტი ევროპის კვლევა

ნანი ოქროპირიძე

ბაკალავრი

ინგლისური ფილოლოგია

 

2019-2022

ვარშავის   უნივერსიტეტი

78

2019-2022

ვარშავის უნივერსიტეტი, აღიცხვა, ფინანსები, ინვერსტიციები

დათო  ჩაკვეტაძე

ბაკალავრი

ბიზნესის ორგ. და მენეჯმენტი

 

2019-2022

ვარშავის   უნივერსიტეტი

79   2019-2020

ერასმუს+
მობილობა

გიორგი
ბორცვაძე 

 ბაკალავრი

სამართალი

  2019‐2020 

ოქტომბერი‐
თებერვალი
ოპოლეს
უნივერსიტეტი
პოლონეთი

80  2019 

ერასმუს+
საერთაშორისო
კვირეული

გიორგი
სოსიაშვილი

  პროფ.  

13/05/19‐
17/05/19

ტელემატიკის
უნივერსიტეტი

81  2019 

ერასმუს+
საერთაშორისო
კვირეული

 რუიზან მექვაბიძე    პროფ. 

13/05/19‐
17/05/19

ტელემატიკის
უნივერსიტეტი

82

2021‐
2022

ერასმუს+
მობილობა

მეგი
თაბუკაშვილი

ბაკალავრი
ეკონომიკა

  2021‐2022 

ოქტომბერი‐
თებერვალი 

კაზიმირ
დიდიდ
უნივერსიტეტი,
პოლონეთი

83   2019  ერასმუს+

მობილობა

რუიზან მექვაბიძე     პროფ. სწავლება 

ოპოლეს
უნივერსიტეტი
პოლონეთი

84 2021 

ერასმუს+

მობილობა 

რუიზან მექვაბიძე    პროფ.  სწავლება 

29/11/21‐
04/12/21

 

კაზიმირ
დიდიდ
უნივერსიტეტი.
პოლონეთი

85  2021 

ერასმუს+

მობილობა  

სოსო ცოტნიაშვილი    პროფ.  სწავლება 

29/11/21‐
04/12/21

 კაზიმირ
დიდიდ
უნივერსიტეტი.
პოლონეთი

86  2021  თუშას

უნივერსიტეტის
სტიპენდიანტი

მეგრელიშვილი 

მაგისტრი
სამართალი

   2021‐2023

ტუშას

უნივერსიტეტი,
იტალია

87   2021

სტეფან
ბანახის
სასტიპენდიო
პროგრამა

ქეთი
ბერიანიძე

მაგისტრი
პოლიტიკური
მეცნიერება 

  2021‐2023 

ვარშავის
უნივერსიტეტი,
პოლონეთი

88   2021  ვიშეგრადის

სასტიპენდიო
პროგრამა

უჩა ყველაშვილი 

მაგისტრი
ევროპათმცოდნეობა 

  2021‐2023 

 ვარშავის

უნივერსიტეტი,
პოლონეთი