ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

                                                                      

 

მისამართი:

 კოჩიევის ქ. 17/7, ცხინვალი, საქართველო

 (ფაქტიური მისამართი:

დიღმის მასივი, მე-3  კვარტალი,

მე-20 კორპუსი, ბინა 22, 0159, თბილისი, საქართველო)

 

 

Tel: +995 577151203                                     

 +995 32 2523024

 

Email: levmid@gmail.com                       

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

სახელი

 

 გვარი 

 ლევან

 

მიდოდაშვილი

დაბადების თარიღი

 

 10/11/1957

კვალიფიკაცია

დოქტორის აკადემიური ხარისხი (ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი)

 

პროფესიული გამოცდილება

  • 25.10.2007-დან დღემდე გორის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი;
  • 31.07.2007-დან 03.09.2007-მდე: ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ქ. გორში) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
  • 15.12.2006-დან  31.07.2007-მდე: ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ქ. გორში) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
  • 03.12.1992-დან 15.12.2006-მდე: ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ქ. გორში) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკის და კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, დოცენტი;
  • 29.09.1980-დან  01.12.1992-მდე: სამხრეთ-ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი,  ფიზიკისა და ინფორმატიკის კათედრის გამგე;

სამეცნიერო შრომები  ბოლო 5 წლის განმავლობაში

1. გრაფიკული ინტერფეისისა და პროგრამული კოდის სტრუქტურის აღწერა XML-ის საშუალებით. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2008. ბ. მიდოდაშვილი, ლ. მიდოდაშვილი, პ. მიდოდაშვილი.                                                            2.  Quantum Computation and Uncertainties in the Measurment of (4+n)-Dimensional Spacetime Geometry. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2008. ლ. მიდოდაშვილი, პ. მიდოდაშვილი.
3.  GENERALIZED UNCERTAINTLYPRINCIPLE. მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2009. ლ. მიდოდაშვილი, პ. მიდოდაშვილი.

 4. MOVABLE AND RESIZABLE WINDOWS FORMS CONTROLS. მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2009.  ბ. მიდოდაშვილი, ლ. მიდოდაშვილი, პ. მიდოდაშვილი.                                                                           

5. NEW 3-BRANE SOLUTIONS IN 5D SPACETIME.  მესამე

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2010. პავლე მიდოდაშვილი, ლევან მიდოდაშვილი.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 20-22 მაისი, 2011.

7. Genetic algorithm and university timetable problem. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 20-22 მაისი, 2011.

8. Matter Fields in the Standing Wave Braneworld. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია – „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, 21-22 ოქტომბერი, 2011.

9. GIF ანიმაციის რეალიზაციის მოდელი.  გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია – „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, 21-22 ოქტომბერი, 2011                                                                         

10. Localization of scalar and tensor fields in the standing wave braneworld with increasing warp factor. Physics Letters B 702 (2011) 276–280, August 2011
11.Localization of gauge bosons in the 5D standing wave braneworld.  Physics Letters B 707 (2012) 169–172, January 2012

12. Localization problem in the 5D standing wave braneworld. International Journal of Modern Physics D Vol. 21, No. 10 (2012) 1250081 (21 pages)

 

  

    ენები

  1. ქართული  -  მშობლიური
  2. ინგლისური -   საშუალო დონეზე
  3. რუსული       -  მაღალ დონეზე

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ონლაინ ლექცია გენდერულ ძალადობაზე

მიმდინარე წლის 2 დეკემბერს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის რეგიონული ოფისის ინიციატივით, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის...

02 დეკემბერი, 2021 სრულად ნახვა

ჟან მონეს მოდული გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სემინარი...

ერასმუს+ ჟან მონეს აქტივობების ფორმატში, 2020 წელს გაიმარჯვა გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილმა ჟან მონეს მოდულმა „აღმოაჩინე...

29 ნოემბერი, 2021 სრულად ნახვა