ღონისძიებები

კურიკულუმი „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი...

08 მაისი, 2021

2021 წლის გაზაფხულზე, Jean Monnet Module-ის ფარგლებში „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების შეთანხმებაში“, გორის უნივერსიტეტის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო სწავლება საგნისა „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი დაახლოება“.

სომხეთში გამართულ შეხვედრაზე გაკეთდა გორის უნივერსიტეტის ჟან მონეს...

09 აპრილი, 2021

2021 წლის 8-9 აპრილს, სომხეთში გაიმართა ონლაინ ვებინარები Erasmus+ 2021-2027 წლების პროგრამასთან დაკავშირებით. სომხეთის ერასმუსის...

დაიწყო სწავლება საგნისა „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და...

08 აპრილი, 2021

2021 წლის გაზაფხულზე, Jean Monnet Module-ის ფარგლებში „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების...

ჟან მონეს მოდულის პრეზენტაცია

22 იანვარი, 2021

2021 წლის 22 იანვარს, ჩატარდა კავკასიისათვის ევროპული სწავლების ასოციაციის (AESC) შეხვედრა, სადაც შეიკრიბნენ 2020 წელს...

ჟან მონეს მოდულის - EUEAA - პრეზენტაცია

21 ნოემბერი, 2020

2020 წლის 20 ნოემბერს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ჟან მონეს მოდულის პრეზენტაცია "აღმოაჩინე ევროკავშირი...

შეხვედრა ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში

09 ნოემბერი, 2020

2020 წლის 23 ოქტომბერს, JEAN MONNET MODULE-ის ფარგლებში - „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების შეთანხმებაში“ - შედგა...

გსსუ გამარჯვებულია ჟან მონეს მოდულში

18 სექტემბერი, 2020

ჟან მონეს მოდულის - „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების შეთანხმებაში“ -ფარგლებში, გორის სახელმწიფო სასწავლო...

გსსუ გამარჯვებულია ჟან მონეს მოდულში

31 აგვისტო, 2020

ერასმუს+ ჟან მონეს აქტივობების 2020 წლის კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდა. გამარჯვებულად გამოცხადდა გორის სახელმწიფო სასწავლო...