კონფერენცია 2016

 

26 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

15 აპრილი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მესამე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“
10 ივნისი - შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“
15 ივნისი - სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებელთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია
17 ივნისი  სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შპს „თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი“, სტუდენტთა მეოთხე გაერთიანებული საუნივერსიტეტო კონფერენცია „საქართველოს მდგრადი განვითარების პერსპექტივები XXI საუკუნეში“
22 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
24 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 
20-21 სექტემბერი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“ (შენიშვნა: აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა თბილისში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იყო კონფერენციის მთავარი ორგანიზატორი)
27 ოქტომბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

18-19 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“