კონფერენცია 2021

 

28 იანვარი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპათმცოდნეობის ცენტრი, პოლონეთის რესპუბლიკის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტური საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია

05 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, სტუდენტთა მეოთხე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამართლის აქტუალური საკითხები“

19 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკა და ბიზნესი: გამოწვევები და პერსპექტივები“

28 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

28 მაისი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრა, სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინოვაციური მიდგომები განათლებაში“

08 ივნისი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მერვე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“

18 ივნისი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ცნობილი ქართველოლოგისა და საზოგადო მოღვაწის, პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები“

24 ივნისი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

25 ივნისი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია


30 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

27 ოქტომბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“

28 ოქტომბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია

09-10 დეკემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეთოთხმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები: მსოფლიო და საქართველო“

24 დეკემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია