კონფერენცია 2017


24 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

05 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მეოთხე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“

06 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

08 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია

14 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

26 სექტემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“

26-27 სექტემბერი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“, პარტნიორი უნივერსიტეტები: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (შენიშვნა: აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა თბილისში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იყო კონფერენციის მთავარი ორგანიზატორი)

03 ოქტომბერი  შპს „თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი“, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მეხუთე საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია „სტუდენტური მეცნიერება - 2017“ (კონფერენცია ჩატარდა შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი იყო კონფერენციის ძირითადი ორგანიზატორი)

05 ოქტომბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი

17-18 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“

15-16 დეკემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო