ცვლილება მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით

11 მარტი,2021

ბრძანება #1-22, "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" 2021 წლის 25 იანვრის რექტორის N1-05 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე