კონკურსი პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

16 თებერვალი,2021

ბრძანება #1-12, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ