მოსწავლეებისათვის ნახატების ეროვნული კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ

02 ივლისი,2021

ბრძანება #1-44, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნვიერსიტეტში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისათვის ნახატების ეროვნული კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ.